Misto-APS© on useiden suomalaisten teattereiden kanssa tiiviissä yhteistyössä kehitetty teatterialan ohjelmisto. Ohjelmiston kehitystyö sai alkunsa tarpeesta kehittää teatterialan tarpeita ja prosessia palveleva ratkaisu. Miston toimintalogiikka pohjautuu tarkkaan malliin ja käytännön ymmärykseen siitä miten teatteri toimii ja minkälaiset riippuvuussuhteet eri käsitteillä on toisiinsa.

Misto-APS© tuotteen taustalla on lisäksi teoria jonka mukaan teatterin arjessa yhdistyy prosessi- ja projektiorganisaation toimintamalleja. Miston vahvuus on, että nämä mallit on tunnistettu ja eri osa-alueita sekä toimintoja voidaan siten käsitellä täysin uudella teatterilaisten kannalta luonnollisella tavalla. Miston kehitystyötä on  helpottanut myös teatterin arjen ja eri ammattiryhmien tarpeiden tuntemus.

Toimintamallien tunnistamisen ja kuvaamisen jälkeen Miston kehitystyö aloitettiin muutaman teatterin ja ohjelmiston kehittäjän, teatterialalla työskentelevän ohjelmistotekniikan insinööri Jarkko Loiman toimesta. Miston ensimmäinen kaupallinen versio julkaistiin syksyllä 2014. Koska Miston alkutaivalta vauhditti enemmän halu, kuin tarve, sitä ei tehty yhdenkään teatterin tilaustyönä. Edellä mainitusta johtuen Mistolla ei ole raskasta alkuinvestoinnin kustannusta, eli  tuote on mahdollista hinnoitella edulliseksi laadusta tinkimättä. Saman halun ja tarpeen vuoksi myös Miston kehittämistyön lähtökohdat ovat ennemmin tarve-, kuin kysyntäperusteiset.

Nykyhetkellä Misto-APS© on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten teattereiden keskuudessa ja sen ensimmäinen kansainvälinen versio julkaistaan Berliinissä Stage-Set-Scenery messuilla kesällä 2017.

Sen lisäksi, että Misto on saanut alkunsa teatterin tarpeesta, sen kehittämistä ohjaa vahva näkemys siitä, että teatteriala tarvitsee tuotteen, joka ei ole järjestelmä kalliine käyttöönottoineen. Miston tavoite on luoda niin yksinkertainen ja selkeä ohjelmisto, että jokainen teatteri tai tuottaja voi ottaa sen käyttöön, kuten minkä tahansa muunkin ohjelmiston.  Miston kehitys- ja ylläpito noudattaa teatterialan hyvää käytäntöä myös siinä, että hyvät ideat ja ajatukset jaetaan ja ne ovat kaikkien saatavilla. Kun kyseessä on yksi tuote, joka on alusta asti tehty vain teatterin toimintojen näkökulmasta edelle mainitut asiat ovat mahdollisia.

Tarina jatkuu…